Ceník

Základní výcvik

v ceně kurzovného není započten správní poplatek úřadu

A

14 000 Kč

B

13 000 Kč

B VIP

do 4 týdnů na zkouškách

25 000 Kč

B96

5 000 Kč

B+E

7 000 Kč

C

19 000 Kč

C+E

9 500 Kč

T

12 500 Kč


Cena kurzovného se může lišit dle vzdálenosti dojezdu pro žáka.


Kurzovné je možné zaplatit na splátky během kurzu (bez navýšení).
Před zahájením kurzu požadujeme zálohu 5000 Kč.
Model splácení je pak řešen individuálně.

Bez uhrazení plné ceny kurzovného nebude žadatel puštěn na závěrečné zkoušky.

Kondiční výcvik


A

400 Kč

A + doprovodné vozidlo

600 Kč

B

400 Kč

B+E

500 Kč

C, C+E

800 Kč

Opravná zkouška

Test pro všechny skupiny

500 Kč

Jízda pro všechny skupiny

800 Kč

Přezkoušení z odborné způsobilosti


B

1 x kondiční jízda

4 000 Kč

A + B

1 x kondiční jízda

9 000 Kč

A

1 x kondiční jízda

7 000 Kč

C, C+E

1 x kondiční jízda

7 000 Kč

Školení řidičů


referentů

dohodou

profesní školení

dohodou